Dostosowanie strony do standardów WCAG 2.0

Pod tym pojęciem kryje się przede wszystkim szereg ułatwień dla internautów o ograniczonej sprawności umysłowej, wzrokowej, słuchowej jak i również ruchowej, a także osób korzystających z sieci przy pomocy urządzeń o słabszych parametrach. Po jego wprowadzeniu w internecie ma funkcjonować obowiązek udogodnień dla niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących oraz osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie (np opóźnionych w rozwoju). Starannie opracowany dokument, jest najprościej mówiąc, zbiorem wytycznych dla właścicieli wszystkich placówek publicznych, jak również fundacji i stowarzyszeń, a nawet osób fizycznych. Obowiązkiem objętym są wszystkie placówki medyczne, szpitale, przychodnie i prywatne gabinety bez kontraktu z NFZ, które oprócz koniecznych programów medycznych muszą zainwestować ponownie w swoje witryny. Szkoły także muszą przebudować swoje strony, nie jest jednak jasne czy zmianom podlegać ma również elektroniczny dziennik, z jakiego korzysta wiele placówek. Kolejnym przykładem są przedszkola i publiczne ośrodki kulturalne – kino, teatr, opera a nawet miejski dom kultury. Oczywistym jest fakt, że wszelkie instytucje rządowe zobowiązane są świecić przykładem i dostosować się do standardów, niezależnie od tego czy jest to ministerstwo czy kancelaria polityka. Urzędy również nie mogą się opierać zmianom, ogólnodostępny w sieci ma być zarówno Urząd Skarbowy, jak i Urząd Pracy.

W telegraficznym skrócie – każdy podmiot prowadzący działalność w sektorze publicznym, zmuszony jest do czerwca 2015 zmodernizować swoją witrynę pod kątem dostępności.
Chodzi tutaj przede wszystkim o dostosowanie treści oraz budowę całej strony tak, by nie posiadała żadnych elementów zakłócających jej funkcjonowanie i odbiór przez osoby o pewnych ograniczeniach, dotyczy to zarówno tekstów jak i filmów, obrazów i dźwięku na stronie. Zaczynając od edycji tła, zwiększenia kontrastu i czcionki na stronie, przez opisywanie zdjęć po dodawanie napisów do filmów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników sieci, w zgodzie z nową, ważną dyrektywą, proponujemy dostosowanie strony dla niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0. AUCH Studio posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu witryn internetowych, również tych posiadających niezbędne udogodnienia. Oferujemy zarówno przebudowanie już istniejącej, jak i stworzenie strony internetowej zupełnie od nowa w zgodzie z WCAG 2.0.

Czasu zostało bardzo mało i wkrótce zadzwoni ostatni dzwonek, przypominający o wejściu w życie dyrektywy mówiącej o konieczności stosowania się do standardów.

Udostępnij: