Key Visual

Budowa marki to wiele czynników, na które wpływ ma nie tylko sam brand pozycjonujący się na rynku jako „lider w swojej branży”. Istotnym czynnikiem tworzenia świadomości jest to, jak widzi nas konkurencja, jak widzą nas lojalni konsumenci oraz ci, o których mówi się potencjalni.

Key Visual w praktyce

Wśród każdej z tych grup z pewnością wyłoniłby się inny obraz charakteryzujący się odmiennymi przymiotami oraz najważniejszymi cechami. Dla jednych znana alpejska czekolada może konotować poczucie zadowolenia, swojskość, pyszny smak i „udomowienie” natomiast dla drugich może kojarzyć się z czymś zupełnie przeciwstawnym, np. z ograniczonymi horyzontami bądź chęcią zaspokojenia potrzeb konsumenckich, jakimi może być wyłącznie chęć na coś słodkiego, zamiast spełnienia potrzeby zjedzenia czegoś wybornego, jedynego w swoim rodzaju. Świat marek jest zatem inny w świadomości różnych osób, natomiast dzięki skutecznemu budowaniu wizerunku – przede wszystkim przez dostarczanie konsumentom materiałów działających na ich zmysł wzroku, można przenosić do świadomości cechy oraz czynniki wspólne. Będą to między innymi kolory, scenografia, otoczenie, sposób podania, sytuacja użycia i tak dalej. Już samo logo może budzić skojarzenia, natomiast logo zaprezentowane wraz z tłem, np. zaprezentowaną sceną, gdzie możemy odnaleźć tzw. brand hero wzmacnia poczucie, iż oto w ten właśnie sposób „wygląda” dana marka. Sytuację kiedy prezentuje się najważniejsze graficzne elementy brandu wraz z otoczeniem można nazwać key visual. Pojęcie to przez wielu specjalistów zajmujących się zarówno projektowaniem graficznym dla marek jak i strategów od komunikacji może nastręczać pewnych trudności gdyż dotąd nie zostało w pełni scharakteryzowane. Key visual jest jednakże najprostsze w zdefiniowaniu, kiedy przedstawimy przykłady. Dla piwa pochodzącego z nadmorskiej miejscowości key visual pod konkretną kampanię może zawierać w sobie graficzny projekt, na który składać będą się fale, statki, ukazanie nadmorskiej imprezy i kolory konotujące morze – czyli głownie biały oraz niebieski. Key visual może być odmienny dla każdej kampanii, jednakże dla marki najlepiej jest, jeśli takie elementy jak kolory, fonty, przedstawienie produktu lub usługi oraz inne ważne zostaną ukazane podobnie.

Dlaczego key visual jest ważny

Zapewne zapytać można, dlaczego key visual jest ważny? Pomijając oczywiście możliwość twórczego zaprezentowania się przez grafików, jest to sposób na budowanie świadomości brandu. Sposób na zaprezentowanie konsumentom tego, dla kogo właściwe jest produkt A lub produkt B, jaka jest sama marka, jakie wartości chce promować, jak chce być postrzegana i z jakimi cechami chce być utożsamiana. Dzięki stosowaniu key visual można ukazać marki jako „bardziej ludzkie”, bliższe nam, czyli konsumentom. Produkty często prezentowane są w innym obliczu aniżeli sugerowane jest to przez dotychczasowe doświadczenie użytkowników. Czy piwo zawsze musi kojarzyć się z gorąco plażą, palmami i szeroko pojętym chill outem? Niekoniecznie – inwencja twórcza osób odpowiedzialnych za strategię marki można skutkować stworzeniem key visual, które przedstawia produkt np. w otoczeniu sportów zimowych.

Udostępnij: