Ewst

Realizacja

Przedstawiamy nową identyfikację Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Uczelnia ta, po przekształceniu w CentrumEdukacyjne, wymagała nowej, odświeżonej identyfikacji, która wyraźnie wskazywałaby na główne obszary działalności oraz Centrum jako takie.

Koniecznością stało się więc wyodrębnienie znaku głównego (Centrum Edukacyjne) oraz znaków dodatkowych dla submarek: Studia Licencjackie, Otwarta Akademia Teologiczna, Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku.

Wspólnie z Klientem opracowaliśmy prostą i skromną, choć nie pozbawioną elegancji identyfikację, której głównym elementem został charakterystyczny sygnet w kształcie krzyża oraz bezszeryfowy font dla akronimu EWST. Submarki odróżniliśmy stonowanymi, wywodzącymi się z liturgii kolorami.

Poza rozbudowaną Księgą Znaku, uczelnia otrzymała od nas zestaw akcydensów
i gadżetów. Całkowitej przebudowie uległa także strona internetowa www.ewst.edu.pl wraz ze wszystkimi podserwisami. Zmieniliśmy jej layout i nawigację, a aktualnie pracujemy nad wersją responsywną.

Polecane realizacje